Al uw bestanden die in BestandOnline staan worden automatisch geback-upt. Bestanden op uw werkplekken blijven in sync

Met een slim programmaatje wordt er gezorgd dat de bestanden die op uw werkplek staan ook op de server staan. Dus bij verlies of diefstal bent u geen bestanden kwijt.

We use ownCloud software for BestandOnline.